ОФІЦІЙНИЙ САЙТ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА"   www.sofiyivka.org.ua русский english

ЛІТЕРАТУРА про СОФІЇВКУ

 • Базинер Ф. Краткое описание Царицына сада близ г. Умани Киевской губернии // Журн. М-ва гос. имуществ. — 1851. — 4, ч. П. — С. 79-84.
 • Белоус И. И., Белоус Ир. И. Уманский сельскохозяйственный институт. -К.: Наук, думка, 1976. -94
 • Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. — С.-Петербург: Типография Акц. Общ. " Издательское дело" , Брокгауз — Эфрон, 1900. — Т. 30.—С. 955-956.Потоцкие
 • Вигель Ф.Ф. Записки (под редакцией С. Я. Штрайха), Артель писателей «Круг», М.: 1928, репринт Захаров, М.: 2000
 • Иващенко В. Исторический очерк Умани и Царицына сада (Софиевки). — Киев, 1895.
 • Комаровский Е.Ф., Записки графа Е.Ф.Комаровского, М.: Товарищество русских художников, 1990, гл. Х.
 • Косаревский И.А.Государственный заповедник " Софиевка" . -К.: Изд-во Акад.архитектуры УССР, 1951.- 117с.
 • Косенко I. С. Дендрологічний парк " Софіївка" .— Умань,2003.— 230 с.
 • Косенко I. С., Храбан Г. Е., Мітін В. В., Гарбуз В. Ф. Дендрологічний парк " Софіївка" .— К.: Наукова думка, 1996.— 155 с.
 • Кривулько Д.С.,Рева М. Л.,Тулупій Г. Г. Дендрологічний парк " Софіївка" .- К.: Вид-во АН РСР,1962.- 83 с.
 • Лыпа А.Л." Софиевка" : Уманский гос. заповедник (1796-1949.-К.: Изд-во АН УССР, 1948.-110с.
 • Пашкевич В. В. Уманский Царицын сад // Вести импер. Рос. о-ва садоводства.- Спб.,1894.-№3.- С. 167-179.
 • Ящужинский В. Умань и Царицын сад //Киев. губ. ведомости. -10 и31 января 1853 г., 16 ян. 1854 г.
 • Groza S. Opisanie Zofiowski. - 1843. - Цит. по: Przybylski (1978). Krakow, 1978. - S.225.
 • Themery T. Guide de Sophiowka, surnomme la merveille de l'Ukraine... - Odessa, 1846.
 • Trembecki S. Sofiówka w sposobie topograficznym opisana wierszem. - Pisma wszystkie, T. 1-2, oprac. J. Kott. - Warszawa, 1953 (T. 2, Sofiówka s.7-24 ; Objasnienia s. 247-271)
 • Trembecki S. Sophiowka: Poeme polonais, traduit vers francais par le comte de Legarde. - Vienne, 1815.
 • Trembecki S. Zofijowka: Wstep і objasnienia Adama Mickiewicza. - Poznan, 1822.

 

ЛІТЕРАТУРА про рослинність СОФІЇВКИ

 • Андржиевский А. Л. Исчисление растений Подольской губернии и смежных с нею мест // Унив. изв. -- 1862 (1860). -- № 7
 • Бонецький С. Деревні та чагарникові породи парку III Інтернаціоналу (кол. " Софіївка" ) м. Умані // Тр. с.-г. ботаніки. — Харків: Рад. селянин, 1927. — І, вин.4.—С. 189-194.
 • Каталог деревьев и кустарников Уманского Царицына сада на 1905 г. — Умань: Типография И. Цейтлина, 1905. — 50 с.
 • Колосов И. А., Тулупий Г. Г. Список семян, предлагаемых в обмен Государственным заповедником " Софиевка" : 3 Сб. 1951 г. — Умань: Гортипография, 1951. — 7с.
 • Косенко И. С. Лещина древовидная на Украине. — К.: Наук, думка, 1996. — 108с.
 • Косенко И. С., Митин В. В., Сидорук Т. Н. Список семян, предлагаемых в обмен Уманским Гос. дендрологическим парком " Софиевка" АН УССР в 1991-1993 годах— Умань, 1993 — 13 с.
 • Кривулько Д. С., Тулупій Г. Г. Список насіння, що пропонує для обміну дендропарк " Софіївка" Ботанічного саду АН УРСР. — Умань: Міськдрукарня, 1956.—7с.
 • Пачоский И. Очерки флоры окрестностей г. Умани Киевской губернии // Зап. Киев, о-ва естествоиспытателей. — 1886. — 8, вып. 1/2. — С. 317. — 437с.
 • Рогович А. С. Обзор семенных й высших спорових растений, входящих в состав Киевского учебного округа // Унив. мзв. — 1868. — №7. — С. 87-88.
 • Holtz L. Ueber dies Flora Sud-Russland, ins besondere des im Goevernement Kreises Uman // Linnaea. - 1878.

 

Наукові праці та монографії,
опубліковані науковими співробітниками
дендропарку Софіївка за період з 1999 по 2003 рік
(17 монографій та 199 наукових роботи)
проглянути можна на спеціальній сторінці

 

Художня література, де згадується СОФІЇВКА

 • Пикуль В., Фаворит

 

ІНТЕРНЕТ - РЕСУРСИ

Міжнародна наукова конференція
присвячена 210-річниці з дня заснування
Національного дендрологічного парку "Софіївка" - НДІ НАН України

Старовинні парки і
ботанічні сади — наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини

25-28 вересня 2006 року


Парк, як наукова установа Національної Академії Наук України, активно займається дослідженнями, пов’язаними з вивченням природної та культурної флори південного Лісостепу України, а також інтродукцією та акліматизацією рослин в регіоні.

Стаття директора дендропарку
І.С.Косенка підсумовує цю ділянку роботи парку:

50-річчя Національного дендрологічного парку "Софіївка" як наукової установи НАН України

У підсумковій статті І.С.Косенка зроблено огляд всієї історії парку з моменту заснування до сьогоднішніх днів:
205 років заснування Софіївки

Колективом парку видано каталог рослин , в якому нараховується 1994 таксони з них 1220 деревних і кущових порід та 774 трав’янистих рослин в тому числі 25 таксонів ліщин, 24 — буків, 41 — ялин, 44 — ялівці, 100 — ліан, 320 — троянд, 57 — рододендронів, 376 — ґрунтопокривних та 98 — квіткових рослин.
Каталог(zip 380 КБ)

Розсадник дендропарку є унікальним центром по вирощування посадкового матеріалу хвойних та листяних дерев, кущів, троянд - всього більше 200 позицій.
Прайс-лист
Переглянути|Скачати (22 КБ)

Красу парку оспівувало багато поетів, але поема польського поета С.Трембецького займає особливе місце. Написана у 1811 році, вона є віршованим путівником по парку.
"Sofiowka" та коментарі до неї Адама Міцкевича
(польською мовою)

Парк як туристичний центр пропонує своїм гостям комплекс послуг - екскурсійне супроводження шістьма мовами, готель, ресторан, конференц-зал тощо.
Докладний перелік послуг